Top

नारा : स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

Mail :
info@vethospalpa.gov.np
Call Us :
+977-075-520145
सूचना >सूचना
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
102 1 आ.व.078/079 को व्लक कार्यक्रम संचालन संवन्धी सूचना प्रकाशन 2021-10-06
101 2 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण 2021-07-18
100 3 प्रतिफलमा आधािरत प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौटको सूचना 2021-06-10
95 4 बंगुरको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालनको लागि कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव आवहानको सूचना 2021-03-31
94 5 सहजकर्ता भर्ना सम्बन्धी सूचना 2021-03-15
93 6 गाईको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम सञचालनको लागि कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव आवहानको सूचना 2021-03-10
92 7 प्रस्ताव छनोटको सुचना 2021-02-07
90 8 शिलबन्दी दरभाऊ पत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना 2020-12-16
77 9 स्मार्ट कृषि गाउ कार्यक्रम संचालक समितिमा करारमा सहजकर्ता छनौट संवन्धि सूचना । 2020-12-04
74 10 २०७७/८/११ गते पुन: प्रकाशित प्रस्तावना मागको सूचना । 2020-11-26
71 11 अभियान मुखी मिशन (वाख्रा) कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमको प्रस्तवना मागकाे सूचना । 2020-11-22
69 12 २०७७.७.६ गतेकाे कृषि उत्पादन,खाद्य पाेषण सुरक्षा /मत्स्य विकास कार्यक्रमकाे संचालनकाे प्रस्तवना मागकाे सूचना । 2020-10-22
68 13 आ.व.०७७/७८ को व्लक कार्यक्रम संचलन संवन्धी सूचना प्रकाशन । 2020-10-19