Top

नारा : स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

Mail :
info@vethospalpa.gov.np
Call Us :
+977-075-520145
सूचना >सूचना
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
131 1 आ.व. ०७९/८० को लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2022-12-05
130 2 गाई व्लक कार्यक्रम , गाईभैसी प्रवर्द्धन र गौशाला निर्माणको संवन्धि प्रस्तावना मागको सूचना । 2022-11-24
129 3 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण 2022-11-03
128 4 आ.व. ०७९/८० को लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि निवेदन र कार्ययोजनाको ढाँचा 2022-09-14
127 5 आ.व. ०७९/८० को लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2022-09-14
126 6 प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2022-05-17
125 7 सार्वजनिक निजी साझेदारीमा शहित, द्धन्द्ध पिडीत ,पू्व जनमुक्तिसेना तथा लाोकतान्त्रीक योद्ध परिवार र सुकुम्वासी समुदायको लागि कृषि उत्पादनमूलक रोजगार कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हानको पुन सूचना प्रकाशज ०७९/०१/१४ 2022-04-27
124 8 प्रस्तावना मागको पुन: सूचना प्रकाशन । 2022-04-20
123 9 प्रस्ताव छनौटको सूचना 2022-04-07
122 10 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2022-04-06
121 11 नायव पशुसेवा प्राविधिक परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2022-04-06
119 12 नतिजा सच्चाई प्रकाशन गिरएको । 2022-04-01
115 13 नायव पशुसेवा प्राविधिक लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2022-03-28
114 14 नायव प्राविधिक सहायकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2022-03-28
113 15 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण 2078-10-09 2022-01-23
112 16 दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना 2022-01-16
111 17 सार्वजनिक निजी साझेदारीमा शहित, द्धन्द्ध पिडीत ,पू्व जनमुक्तिसेना तथा लाोकतान्त्रीक योद्ध परिवार र सुकुम्वासी समुदायको लागि कृषि उत्पादनमूलक रोजगार कार्यक्रम 2022-01-04
110 18 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2022-01-04
108 19 कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि प्रस्ताव मागको सुचना 2021-12-27
106 20 करार सेवा सव इन्जिनयर भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७८ 2021-12-12
105 21 कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौट र सम्झौता सम्बन्धी सूचना 2021-11-30
104 22 खर्चको फाँटबारी 2021-10-21
103 23 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण २०७८/०७/०४ 2021-10-21
102 24 आ.व.078/079 को व्लक कार्यक्रम संचालन संवन्धी सूचना प्रकाशन 2021-10-06
101 25 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण 2021-07-18
100 26 प्रतिफलमा आधािरत प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौटको सूचना 2021-06-10
95 27 बंगुरको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालनको लागि कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव आवहानको सूचना 2021-03-31
94 28 सहजकर्ता भर्ना सम्बन्धी सूचना 2021-03-15
93 29 गाईको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम सञचालनको लागि कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव आवहानको सूचना 2021-03-10
92 30 प्रस्ताव छनोटको सुचना 2021-02-07
90 31 शिलबन्दी दरभाऊ पत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना 2020-12-16
77 32 स्मार्ट कृषि गाउ कार्यक्रम संचालक समितिमा करारमा सहजकर्ता छनौट संवन्धि सूचना । 2020-12-04
74 33 २०७७/८/११ गते पुन: प्रकाशित प्रस्तावना मागको सूचना । 2020-11-26
69 34 २०७७.७.६ गतेकाे कृषि उत्पादन,खाद्य पाेषण सुरक्षा /मत्स्य विकास कार्यक्रमकाे संचालनकाे प्रस्तवना मागकाे सूचना । 2020-10-22
68 35 आ.व.०७७/७८ को व्लक कार्यक्रम संचलन संवन्धी सूचना प्रकाशन । 2020-10-19