Top

नारा : स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

Mail :
info@vethospalpa.gov.np
Call Us :
+977-075-520145
सूचना >सूचना
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
140 1 प्रस्ताव आव्हानको सुचना २०८०/०८१ 2023-12-10
139 2 प्रस्ताव आव्हानको सुचना २०८०/०८१ 2023-12-10
136 3 दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन संवन्धमा 2023-02-02
135 4 आ.व. ०७९/८० को लागि विभिन्न पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास प्रस्तावनाहरु छनौटको सूचना 2023-02-01
133 5 एसिस्टेन्ट ल्याव टेक्निसियनको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सुचना 2023-01-31
132 6 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण 2023-01-31
131 7 आ.व. ०७९/८० को लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2022-12-05
130 8 गाई व्लक कार्यक्रम , गाईभैसी प्रवर्द्धन र गौशाला निर्माणको संवन्धि प्रस्तावना मागको सूचना । 2022-11-24
129 9 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण 2022-11-03
128 10 आ.व. ०७९/८० को लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि निवेदन र कार्ययोजनाको ढाँचा 2022-09-14
127 11 आ.व. ०७९/८० को लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2022-09-14
126 12 प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2022-05-17
125 13 सार्वजनिक निजी साझेदारीमा शहित, द्धन्द्ध पिडीत ,पू्व जनमुक्तिसेना तथा लाोकतान्त्रीक योद्ध परिवार र सुकुम्वासी समुदायको लागि कृषि उत्पादनमूलक रोजगार कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हानको पुन सूचना प्रकाशज ०७९/०१/१४ 2022-04-27
124 14 प्रस्तावना मागको पुन: सूचना प्रकाशन । 2022-04-20
123 15 प्रस्ताव छनौटको सूचना 2022-04-07
122 16 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2022-04-06
121 17 नायव पशुसेवा प्राविधिक परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2022-04-06
119 18 नतिजा सच्चाई प्रकाशन गिरएको । 2022-04-01
115 19 नायव पशुसेवा प्राविधिक लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2022-03-28
114 20 नायव प्राविधिक सहायकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2022-03-28
113 21 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण 2078-10-09 2022-01-23
112 22 दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना 2022-01-16
111 23 सार्वजनिक निजी साझेदारीमा शहित, द्धन्द्ध पिडीत ,पू्व जनमुक्तिसेना तथा लाोकतान्त्रीक योद्ध परिवार र सुकुम्वासी समुदायको लागि कृषि उत्पादनमूलक रोजगार कार्यक्रम 2022-01-04
110 24 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2022-01-04
108 25 कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि प्रस्ताव मागको सुचना 2021-12-27
106 26 करार सेवा सव इन्जिनयर भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७८ 2021-12-12
105 27 कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौट र सम्झौता सम्बन्धी सूचना 2021-11-30
104 28 खर्चको फाँटबारी 2021-10-21
103 29 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण २०७८/०७/०४ 2021-10-21
102 30 आ.व.078/079 को व्लक कार्यक्रम संचालन संवन्धी सूचना प्रकाशन 2021-10-06
101 31 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण 2021-07-18
100 32 प्रतिफलमा आधािरत प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौटको सूचना 2021-06-10
95 33 बंगुरको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालनको लागि कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव आवहानको सूचना 2021-03-31
94 34 सहजकर्ता भर्ना सम्बन्धी सूचना 2021-03-15
93 35 गाईको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम सञचालनको लागि कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव आवहानको सूचना 2021-03-10
92 36 प्रस्ताव छनोटको सुचना 2021-02-07
90 37 शिलबन्दी दरभाऊ पत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना 2020-12-16
77 38 स्मार्ट कृषि गाउ कार्यक्रम संचालक समितिमा करारमा सहजकर्ता छनौट संवन्धि सूचना । 2020-12-04
74 39 २०७७/८/११ गते पुन: प्रकाशित प्रस्तावना मागको सूचना । 2020-11-26
69 40 २०७७.७.६ गतेकाे कृषि उत्पादन,खाद्य पाेषण सुरक्षा /मत्स्य विकास कार्यक्रमकाे संचालनकाे प्रस्तवना मागकाे सूचना । 2020-10-22
68 41 आ.व.०७७/७८ को व्लक कार्यक्रम संचलन संवन्धी सूचना प्रकाशन । 2020-10-19