Top

नारा : स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

Mail :
info@vethospalpa.gov.np
Call Us :
+977-075-520145
सूचना >सूचना
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
112 1 दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना 2022-01-16
111 2 अनुसूचिहरु 2022-01-04
110 3 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2022-01-04
109 4 कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि प्रस्ताव मागको सुचना (आ.व.२०७८/०७९) 2021-12-27
108 5 कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि प्रस्ताव मागको सुचना 2021-12-27
106 6 करार सेवा सव इन्जिनयर भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७८ 2021-12-12
105 7 कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौट र सम्झौता सम्बन्धी सूचना 2021-11-30
104 8 खर्चको फाँटबारी 2021-10-21
103 9 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण २०७८/०७/०४ 2021-10-21
102 10 आ.व.078/079 को व्लक कार्यक्रम संचालन संवन्धी सूचना प्रकाशन 2021-10-06
101 11 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशित विवरण 2021-07-18
100 12 प्रतिफलमा आधािरत प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौटको सूचना 2021-06-10
95 13 बंगुरको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालनको लागि कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव आवहानको सूचना 2021-03-31
94 14 सहजकर्ता भर्ना सम्बन्धी सूचना 2021-03-15
93 15 गाईको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम सञचालनको लागि कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव आवहानको सूचना 2021-03-10
92 16 प्रस्ताव छनोटको सुचना 2021-02-07
90 17 शिलबन्दी दरभाऊ पत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना 2020-12-16
77 18 स्मार्ट कृषि गाउ कार्यक्रम संचालक समितिमा करारमा सहजकर्ता छनौट संवन्धि सूचना । 2020-12-04
74 19 २०७७/८/११ गते पुन: प्रकाशित प्रस्तावना मागको सूचना । 2020-11-26
69 20 २०७७.७.६ गतेकाे कृषि उत्पादन,खाद्य पाेषण सुरक्षा /मत्स्य विकास कार्यक्रमकाे संचालनकाे प्रस्तवना मागकाे सूचना । 2020-10-22
68 21 आ.व.०७७/७८ को व्लक कार्यक्रम संचलन संवन्धी सूचना प्रकाशन । 2020-10-19