Top

नारा : स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

Mail :
info@vethospalpa.gov.np
Call Us :
+977-075-520145
पत्राचारको लागि ठेगाना >हाम्रा बारेमा >पत्राचारको लागि ठेगाना

सम्पर्क ठेगाना

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तानसेन, पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल ।

Phone: 075-520145 / 166007552222
Email: vethospalpa@gmail.com / info@vethospalpa.gov.np
Webiste: vethospalpa.gov.np